5g2
us
has
3
x2
sil mac
partners

iPad mini 4

Macbook Pro 13.3”

macbook 12' The New Macbook 12”

Macbook Retina 12”

Macbook Air 13.3”

Macbook Pro Touch Bar

Macbook Pro 13.3”

Apple Gen 5

Apple IPad Pro 9.7

Apple IPad Pro 10.5

Apple IPad Pro 12.9”

19,500,000/đ 20,999,000/đ
22,500,000/đ 23,999,000/đ
25,500,000/đ 27,999,000/đ
29,500,000/đ 32,999,000/đ
22,500,000/đ 24,999,000/đ
25,500,000/đ 26,999,000/đ

iPhone 7

iPhone 6s

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Case iPhone X (USA )

Watch

TẤM CÁCH ÂM PHÒNG ÂM THANH

KHO MÁY CỦ

CAMERA QUAN SÁT

THIẾT BỊ GIA ĐÌNH

PHONE MI

TRANH DÁN TƯỜNG

LEN NHỰA

SÀN GỔ _ LEN

GIẤY DÁN TƯỜNG HÀN QUỐC

TẤM ỐP PIMA CẨM THẠCH

JBL

14,900,000/đ 16,900,000/đ
6,300,000/đ 6,500,000/đ
6,800,000/đ 7,500,000/đ
13,500,000/đ 13,900,000/đ
8,500,000/đ 8,900,000/đ
3,600,000/đ 3,900,000/đ
8,500,000/đ 8,900,000/đ
13,500,000/đ 13,900,000/đ
17,900,000/đ 18,900,000/đ
4,200,000/đ 4,700,000/đ
8,900,000/đ 9,900,000/đ
750,000/đ 790,000/đ
2,300,000/đ
3,690,000/đ
1,590,000/đ
2,490,000/đ
1,300,000/đ
2,700,000/đ
22,000,000/đ

Macbook Air 13.3” – 2017

xiaomi

Apple

10,500,000/đ 119,990,000/đ
9,900,000/đ 13,990,000/đ
19,500,000/đ 20,999,000/đ
22,500,000/đ 23,999,000/đ
25,500,000/đ 27,999,000/đ
29,500,000/đ 32,999,000/đ
22,500,000/đ 24,999,000/đ
25,500,000/đ 26,999,000/đ
17,500,000/đ 19,999,000/đ
24,500,000/đ 28,999,000/đ
15,500,000/đ 16,999,000/đ
17,500,000/đ 20,999,000/đ
20,500,000/đ 23,999,000/đ
11,500,000/đ 12,999,000/đ
8,500,000/đ 9,999,000/đ

iPhone

iPad

10,500,000/đ 119,990,000/đ
9,900,000/đ 13,990,000/đ
19,500,000/đ 20,999,000/đ
22,500,000/đ 23,999,000/đ
25,500,000/đ 27,999,000/đ
29,500,000/đ 32,999,000/đ
22,500,000/đ 24,999,000/đ
25,500,000/đ 26,999,000/đ
17,500,000/đ 19,999,000/đ
24,500,000/đ 28,999,000/đ
15,500,000/đ 16,999,000/đ
17,500,000/đ 20,999,000/đ
20,500,000/đ 23,999,000/đ
11,500,000/đ 12,999,000/đ
8,500,000/đ 9,999,000/đ

Xiaomi

Mac

Audio _ usa

22,500,000/đ
12,500,000/đ 13,900,000/đ
14,100,000/đ
8,900,000/đ
14,900,000/đ 16,900,000/đ
6,300,000/đ 6,500,000/đ
3,600,000/đ 4,900,000/đ
6,900,000/đ 7,900,000/đ
5,900,000/đ 8,900,000/đ
6,800,000/đ 7,500,000/đ
13,500,000/đ 13,900,000/đ
21,900,000/đ 2,490,000/đ
8,500,000/đ 8,900,000/đ
3,600,000/đ 3,900,000/đ
8,500,000/đ 8,900,000/đ
13,500,000/đ 13,900,000/đ
17,900,000/đ 18,900,000/đ
4,200,000/đ 4,700,000/đ
8,900,000/đ 9,900,000/đ
750,000/đ 790,000/đ
2,300,000/đ
3,690,000/đ
1,590,000/đ
2,490,000/đ
1,300,000/đ
2,700,000/đ
2,800,000/đ 4,900,000/đ
22,000,000/đ
5,900,000/đ 7,800,000/đ
12,990,000/đ 16,900,000/đ
4,200,000/đ 5,900,000/đ

SHOP USA

TRANG TRÍ NỘI THẤT

harman kardon

3,600,000/đ 4,900,000/đ
6,900,000/đ 7,900,000/đ
5,900,000/đ 8,900,000/đ
21,900,000/đ 2,490,000/đ
2,800,000/đ 4,900,000/đ
5,900,000/đ 7,800,000/đ
12,990,000/đ 16,900,000/đ
4,200,000/đ 5,900,000/đ

SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Liên hệ